Şirkət xəbərləri

Kn95 Respirator Maska ilə əlaqəli texniki məzmun

2023-11-30

Kn95 Respirator MaskaÇin standart maskasıdır. Ölkəmizdə hissəcik filtrləmə effektivliyinə malik maska ​​növüdür. Kn95 Respirator Maskası və N95 maskası hissəcik filtrasiya effektivliyi baxımından əslində eynidir.Tətbiq sahəsi nöqteyi-nəzərindən bu standart, adətən maskalar kimi müxtəlif hissəciklərin qorunması üçün adi özünü dolduran filtrli tənəffüs qoruyucu vasitələrinə şamil edilir. Digər xüsusi mühitlər (məsələn, hipoksik mühit, sualtı əməliyyat və s.) tətbiq edilmir.


Hissəciklərin tərifi baxımından bu standart hissəciklərin müxtəlif formalarını, o cümlədən toz, tüstü, duman və mikroorqanizmləri müəyyən edir, lakin hissəciklərin ölçüsünü müəyyən etmir.


Süzgəc elementi səviyyəsi nöqteyi-nəzərindən yağsız hissəciklərin süzülməsi üçün KN və yağlı və yağsız hissəciklərin süzülməsi üçün KP-yə bölünə bilər və bu işarədir və N, R/P. CFR 42-84-1995 şərh təlimatı oxşar.