Sənaye xəbərləri

Adi Tibbi Maska ilə Cərrahi Maska Fərqi

2021-06-10
Adi tibbi maskalarla fərqcərrahi maskalarəsasən materialdan və mühafizədən ibarətdir.
Adi tibbin materialıcərrahi maskalarümumiyyətlə iki qat və ya üç qatdır, ən əhəmiyyətli əsas təbəqə əriyən parçanın quruluşudur. Adi tibbi maskanın əriməsi nisbətən nazikdir vəcərrahi maskadaha qalındır, ona görə də adsorbsiyadan daha güclüdür. Gərginlik nöqteyi-nəzərindən adi xəstəxana maskası elastik bandın sabit üsulu ilə seçilir, cərrahi maska ​​seçimi isə adi tibbi maskalarla müqayisədə maska ​​və üz stikerləri düzəldən paketli bağlama üsuludur. Elastik bandın fiksasiya üsulu daha güclüdür, buna görə dəcərrahi maskayeni tac viruslarının qarşısının alınması üçün ən uyğundur.